Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Gaver & julebord

Vi gir deg oversikt over reglene om skattefrie gaver fra arbeidsgiver og julebord. Som arbeidsgiver er du ansvarlig og må følge regelverket både i forhold til gaver og julebord.

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet. Et styremedlem kan motta skattefri gave fra hvert av de selskapene som man har verv i. Dette gjelder også styremedlemmer for selskaper i en konsernstruktur.

Jule- og sommergaver

Beløpsgrensen for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning er kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp. Det er ikke lenger et vilkår om at slike skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften.

Naturalytelser

Arbeidsgiver kan gi naturalytelser innenfor kr. 5 000-grensen, f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter. Når det skattepliktige beløpet beregnes etter sjablong er det sjablongbeløpet som legges til grunn ved beregning av verdien av den skattefrie gaven. Regelen kan i tillegg benyttes for naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter som f.eks. bonuspoeng, rabatter eller gaver. I slike tilfeller vil beløpsgrensen gjelde samlet for gaver fra arbeidsgiver og tredjepart.

Plikter og rapportering

Arbeidsgiver må sørge for å få informasjon om gaver som arbeidstakere mottar i arbeidsforholdet fra tredjeparter, samt ha oversikt over gaver man har gitt som arbeidsgiver i løpet av året. Når samlet verdi av disse gavene ikke overstiger grensen på kr. 5 000 per ansatt per år trenger ikke arbeidsgiver rapportere slike ytelser. Dersom beløpsgrensene overstiges, skal overstigende beløp rapporteres som skattepliktig inntekt. Bagatellmessige gaver eller det som regnes som en ren oppmerksomhet innenfor vanlig prisnivå, f.eks. konfekt eller blomster ved sykdom eller når en ansatt får barn osv., er skattefrie for mottaker.

Det er mulig å kombinere gavegrensen på 5 000 kroner med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

Julebord og skatteregler

Julebord er skattefritt for mottaker, så lenge arrangementet er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord.

I hvilken grad julebordet er rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Antall tilstelninger totalt gjennom året har også betydning. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

Julebord i utlandet

Julebord kan legges til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Flere bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak (som julebord) kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.), i slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg.

Familiebedrifter

En familiebedrift kan ikke tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien.

Kilde: Regnskap Norge, FSFIN§5-15-5 og Skatte ABC

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.