Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Kundehistorier

Haugesund Stevedoring samarbeider med OM Regnskap

Claudia Moya-Lie startet som daglig leder i Haugesund Stevedoring AS i januar 2018. Siden den gang har hun hatt ansvaret med å organisere og bygge opp virksomheten på Husøy i Haugesund.

Claudia Moya-Lie har hatt ansvaret fra dag 1 med å organisere og bygge opp virksomheten på Husøy. Noe av det første hun gjorde var å velge OM Regnskap (OMR) som sin samarbeidspartner på regnskapssiden.

I dette valget la Claudia vekt på at OM Regnskap:

- Tilbyr et tett og godt samarbeid.

- Er tilgjengelige og gir rask respons når hun trenger det.

- Har tilpasningsdyktige systemer og leverer fremtidsrettede løsninger.

- kompetanse og tilbyr tjenester også på andre områder enn regnskap.

Eierne av Haugesund Stevedoring (HS) er Karmsund Havn IKS, KTM Shipping AS, Sea Cargo Agencies Stavanger AS, Johs Lothe AS, TNR spedisjon AS, North Sea Management AS (NCL) og Samskip.

HS har ambisjoner om å bli en av de mest moderne og effektive selskapene med Terminaldrift i Norge. For å oppnå dette mener Claudia at en god samarbeidspartner på blant annet regnskap er viktig. I den forbindelse understreker hun at gode systemer og oversikt er viktig.

På spørsmål om hva som har vært mest krevende og hva hun er mest stolt av sier Claudia at det er to sider av samme sak. Når man får til det mest krevende blir det lett det man også er mest stolt av. Hun nevner tre konkrete forhold som både har vært utfordrende og som HS har grunn til å være stolte av.

Det første handler om å få samkjørt mange aktører som skal samarbeide samtidig som de er konkurrenter. Det handler om å få folk til å trekke i samme retning. Alle aktørene har vært profesjonelle, sett og gjort det som må til for at dette skulle bli den suksessen det har blitt frem til nå. Eierne og de ulike aktørene har evnet å tenke helhet og sett betydningen av at Haugesund Stevedoring skulle lykkes.

Det andre Claudia trekker frem er vindmølleprosjektet som har vært krevende og krevd mye ressurser. Her er det mange som har bidratt med en fantastisk innsats. Hun viser til at utfordringen i dette prosjektet grovt kan deles i to. Den første er lossing av deler fra skip med mange store enheter på opptil 70 meter og 100 tonn. Den andre utfordringen er knyttet til ro-ro operasjon med trillende last for levering hver uke. Vindmølledelene lagres ved HS på Husøy før de senere skal leveres til Tonstad og monteres opp.

For det tredje ligger en moderniseringsprosess i bunn for hvordan virksomheten er bygget opp. Det har betydd at de ikke har gått på enkle løsninger eller tatt snarveier, men har utarbeidet langsiktige, gode løsninger på hvordan ting skal gjøres.

Selskapet har ambisjoner om å bidra til økt godsoverføring til sjøveien og gjøre Haugesund Cargo Terminals til en av Norges mest kostnadseffektive sambruksterminaler.

Claudia avslutter med å si at hun er svært fornøyd med samarbeidet med OM Regnskap og de tjenestene som leveres opp mot ambisjonene og behovene i Haugesund Stevedoring.


Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.