Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Lønn eller utbytte i 2023

Når er det skattemessig og ellers en fordel å ta ut utbytte i stedet for lønn? Dette er et aktuelt spørsmål for eiere ansatt i eget aksjeselskap.

Statsbudsjettet 2023 med endringer i både utbyttereglene og økt arbeidsgiveravgift, gjør det noe mer krevende å beregne hva som lønner seg rent skattemessig. Regnskap Norge har laget en modell hvor dette kan beregnes og denne finner du nederst i artikkelen. Vi kan også se på dette sammen med deg og diskutere hva som blir mest gunstig for deg.

Nå er det ikke bare den skattemessige siden som har betydning når man skal vurdere hva som blir mest gunstig. Rettigheter til, og størrelsen på, ytelser som sykepenger, foreldrepenger og pensjon er knyttet til lønn i motsetning til hva som er tilfelle for utbytte. Det kan også ha betydning for hva man velger å gjøre.

Rent skattemessig vil det «lønne seg» å ta ut lønn inntil 750 000 kroner, fordi på den neste krona vil forhøyet sats på arbeidsgiveravgift slå inn (nivå 2).

Maksimal utbetaling av sykepenger og foreldrepenger er 6G, som utgjør 711 720 kroner (fra 1. mai 2023).

Maksimal sparing til pensjon i folketrygden er 7,1G, som utgjør 842 202 kroner. Dette beløpet er med andre ord høyere enn det mest skattegunstige uttaket av lønn (750 000 kroner). For mange er det likevel god grunn til å vurdere om full pensjonsopptjening veier opp for skatteulempen som oppstår i intervallet mellom 750 000 og 842 202 kroner.

Regnskap Norge: Her kan du laste ned vårt oppsett for beregning av relevante skatter og avgifter i Excel

Merk at skjermingsfradraget, som individuelt beregnes basert på aksjenes inngangsverdi, er ikke hensyntatt i beregningene.

Kilde: Regnskap Norge

Ta kontakt med oss i OM Regnskap hvis du vil ta en prat om dette.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.