Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nyheter

Miljøfyrtårn & bærekraft

Vi i OM Regnskap har satt fokus på bærekraft, hva vi kan gjøre selv, hvordan vi kan bidra ut mot kunder og lokalsamfunnet vi er en del av. Vi valgte tidlig å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Bærekraft og Miljøfyrtårn

Hvorfor vi alle må ha fokus på, og bidra til, bærekraftig utvikling er etter hvert tydelig for de fleste. Vi i OM Regnskap har tatt utgangspunkt i hva vi selv som virksomhet kan bidra med og bygget vår strategi omkring dette. Vi startet vår reise ved å delta på Grønn vekst programmet i regi av Næringshagen Rogaland Ressurssenter første halvår 2022.

Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftmål og sett på hva vi selv kan gjøre som virksomhet, hva vi som ansatte kan gjøre selv, hvordan vi kan bistå kunder og hva vi kan bidra med i lokalsamfunnet.

Miljøfyrtårnsertifisering

I arbeidet med bærekraft og miljøfyrtårnsertifisering har Audun og Sylvia gått i front og bygget kompetanse som deles med øvrige ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Gjennom Grønn vekst programmet bygget vi kompetanse, etablerte mål og strategi for hvordan vi vil arbeide og satse i forhold til bærekraft. Vi så det som riktig og viktig at vi raskt fikk Miljøfyrtårnsertifisering på plass. Den formelle markeringen av at OM Regnskap er sertifisert som Miljøfyrtårn, fant sted i rådhuset ved ordfører Jarle Nilsen.

Hva betyr det at man er Miljøfyrtårnsertifisert?

Stiftelsen Miljøfyrtårn peker på flere gode grunner til å bli sertifisert. Deres kundeundersøkelse blant private virksomheter i 2022 viser positive effekter for de som er blitt Miljøfyrtårn.

Positiv miljøeffekt

75 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.

Konkurransefortrinn og kvalitetsstempel

Nærmere 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.

Vi ser at kunder i økende grad ønsker og velger leverandører og samarbeidspartnere med dokumentert fokus på bærekraft og miljø.

Styrket merkevare, omdømme og påvirkningskraft

57 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.

42 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.

Kostnadsreduksjon

34 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).

Bidra til grønn omstilling

60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.

Gjennomgang av interne rutiner og miljø

Miljøfyrtårn er også et effektivt verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø. Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet og styrke arbeidsmiljøet.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn.no

Tjenester og bistand knyttet til bærekraft

Vi har som mål å bistå kunder, virksomheter og organisasjoner med bærekraftarbeid. Det kan vi gjøre på ulike måter og tilpasset det nivået som passer for den enkelte.

Vi kan bidra til at man rett og slett kommer i gang med bærekraftarbeid, for eksempel får utarbeidet en plan for bærekraftarbeid og/eller fullført Miljøfyrtårnsertifisering. De fleste virksomheter og organisasjoner vil etter hvert få spørsmål og krav om både miljøsertifisering, bærekraftrapport og klimaregnskap. Vi tilbyr utarbeidelse av klimaregnskap fra 2023.

Har du spørsmål om vårt bærekraftarbeid eller vil ha bistand, er du velkommen til å ta kontakt.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.