Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli

Vi ser på de mest sentrale endringen som trekkes fram av blant andre Arbeidstilsynet. Arbeidsavtalen skal på plass tidligere og skal inneholde flere opplysninger enn før.

De mest sentrale endringene

Det er ikke krav om å endre eksisterende avtaler, dersom ikke arbeidstaker krever å få inn flere opplysninger i avtalen sin. Hensikten med endringene er at vilkårene skal være tydelige og at ting slik blir mer forutsigbart. Reglene er ikke ment å endre arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsavtale etter maks 7 dager

Arbeidsavtale skal være på plass senest etter sju dager etter første arbeidsdag, dersom arbeidsforholdet varer mer enn 1 måned.

Arbeidsted

Hvis arbeidstakeren ikke har et fast arbeidssted, skal det fremgå av avtalen at arbeidstaker arbeider forskjellige steder eller alternativt skal det fremgå om man kan velge mellom flere arbeidssteder. Disse presiseringene i loven retter seg mot arbeidstakere som arbeider via digitale plattformer, fjernarbeid eller lignende.

Fravær med lønn

Det skal være opplysninger om hvilke typer fravær, i tillegg til ferie, som gir rett på betaling fra arbeidsgiver. Dette gjelder

  • lønnet fravær som arbeidstaker har lovfestet krav på
  • fravær som er lovfestet, men hvor krav på betaling følger av individuelle eller kollektive avtaler
  • fravær der både retten til fravær og betaling følger av avtaler

Fravær uten betaling eller der betaling kun skjer fra andre (f.eks NAV), trenger ikke inkluderes.

Avslutte arbeidsforhold

Det skal opplyses om framgangsmåte dersom en av partene ønsker å si opp stillingen/gå til oppsigelse eller dersom arbeidsgiver vil avskjedige arbeidstakeren.

Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser om opphør av arbeidsforhold, blant annet om drøfting, oppsigelsesfrister og formkrav.

Lønn

Tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i grunnlønna, skal angis særskilt. Det kan for eksempel være pensjonsinnbetalinger, kost- eller nattgodtgjørelse eller tillegg for arbeid på særskilte dager.

Ytelser knyttet til sosial sikkerhet dekket av arbeidsgiver

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om slike ytelser som arbeidsgiver betaler for helt eller delvis. Den skal også oppgi navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver. Eksempler på ytelser er pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.

Arbeidsgiver kan gi flere av opplysningene som skal inn i arbeidsavtalene ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene. Les mer om hvilke opplysninger det gjelder, i §14-6 (2) i endringslov til arbeidsmiljøloven (lovdata.no).

Annet

Det skal fremgå dersom arbeidstaker har varierende eller periodisk arbeidstid, ordninger for vaktordninger og overtid, ved innleie av arbeidstakere skal det være fullstendig informasjon om innleier, eventuell kompetanseheving som dekkes av arbeidsgiver skal fremgå.

Har du mer du lurer på?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i OM Regnskap og så vil vi hjelpe deg.
Arbeidstilsynet legger ut maler for standard arbeidsavtaler som vi gjerne anbefaler der det passer.

Hovedkilde: Arbeidstilsynet

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.