Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Overføring av feriedager

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet i løpet av året. Feriedager kan etter søknad overføres til året etter.

Ferielovens regler

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) av lovfestet ferie til påfølgende ferieår jfr ferieloven § 7 (3). Ansatte over 60 år kan ikke avtale å overføre den ekstra ferieuken i tillegg.  

Hvis arbeidstakeren har krav på en femte ferieuke i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, vil det være avhengig av innholdet i disse avtalene om denne delen av ferien kan avtales overført til påfølgende ferieår. De fleste tariffavtalene gir arbeidsgiver og arbeidstaker adgang til å skriftlig avtale overføring av de tariffestede virkedager til påfølgende ferieår.  

Disse reglene gjelder også for ansatte som har feriedager til gode på grunn av permittering, siden ferie skal avvikles som normalt under permittering.

Feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykefravær eller foreldrepermisjon

Feriedager som ikke er avviklet på grunn av 100 % sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år.

Kan du utbetale feriepenger for utestående ferie?

Arbeidsgiver kan ikke utbetale feriepenger for utestående lovfestet ferie, jfr ferieloven § 7 (3) annet avsnitt. Unntak fra denne regelen er ved opphør av arbeidsforholdet, med mindre tariffavtale eller annen avtale sier noe annet.

Dersom det gjenstår lovfestet ferie som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret og som ikke er avtalt overført til følgende år, vil det være brudd på ferieloven. Arbeidstaker vil likevel ikke miste disse feriedagene og de blir automatisk overført til neste år.

Så lenge det ikke er gjort andre avtaler i tariff eller lokalt, kan den avtalefestede ferien enten overføres i tillegg til de lovfestede feriedagene, eller betales ut og strykes.

Ta kontakt med oss i OM Regnskap hvis du lurer på noe.

Kilder: Regnskap Norge og Ferieloven.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.