Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nyheter

Siste nytt om koronatiltak

Det blir kompensasjonstiltak fra og med september måned og det åpnes for søke om ytterligere utsettelse av nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav inkludert moms for 5. termin.

YTTERLIGERE UTSETTELSE AV NEDBETALING AV FORFALTE SKATTE- OG AVGIFTSKRAV

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder. Hvis man ikke betaler til rett tid vil ordningen bortfall og hele kravet forfalle. Videre er det foreslått at ordinær forsinkelsesrente på pr tiden 8 % skal anvendes, begrunnet i at ikke skyldner skal prioritere å betale andre krav før skatte- og avgiftskravene.

KOMPENSASJONSORDNINGEN Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt

Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent i perioden september til oktober 2020 og 85 prosent i perioden november og desember 2020 og til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det. Det åpnes for å søke på ordningen på nyåret.

Søknader for september-oktober og november-desember 2020, skal sendes i januar 2021.  Det blir ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og det vil opprettes en ny søknadsportal i Altinn.

Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending. Denne gangen kan deler av utgiftene for attestasjon kan inkluderes i kostnadene som skal kompenseres.

Skatt og avgift

Den reduserte satsen på lav moms videreføres fram til 1. juli 2021.

Statlig lånegaranti

Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges ut første halvår 2021. Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen settes til 60%.

Informasjonen er offentlig informasjon og blant annet hentet fra Regnskap Norge og vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer etter publisering.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Mobil:
E-post:

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.