Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nyheter

Strømstøtte, energikartlegging og garantilån

Regjeringens pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet, behandles i Stortinget 30. september. Når endelig løsning er vedtatt kan vi hjelpe med søknader.

 • Strømpakken skal behandles i Stortinget og vi følger nøye med på hva som blir endelig vedtatt.
 • Hvis du ønsker hjelp med dette, kan vi om du ønsker det kontakte deg og bistå når endelig løsning er vedtatt og det er mulig å søke støtte.
 • I korte trekk er løsningen som er foreslått og mest aktuell:

  - Støtte ved minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.
  - Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn.
  - Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører energikartlegging (skjema på Enova) kan søke om og motta tilskudd.
  - Tilskuddet vil øke dersom bedriften også gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten og som inngår i energikartleggingen.
  - Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.
  - Bedrifter som får tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023.
  - Strømkomponenten beregnes utfra differansen mellom den faktiske strømprisen per kWh som bedriftene har stått overfor og en terskelverdi på 70 øre.
  - Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
  - Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.
  -  Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.
  -  Lånegarantiordning     for å sikre likviditet: Lånegarantiordningen innebærer at staten     garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står     overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en     ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen avgrenses til bedrifter     med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022.

 • Ta kontakt med oss for råd og hjelp!
 • Har du spørsmål om stillingen?

  Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

  Ledige stillinger

  No items found.

  Bli kunde hos oss

  Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.