Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Gaver til ansatte og forretningsforbindelser

Grensen for gaver til ansatte uten at det utløser skatteplikt for den ansatte er kr 5 000 pr inntektsår fra 2021. Enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser kan være fradragsberettiget.

Gaver til ansatte

Ansatte kan få gaver for kr 5 000 pr inntektsår uten at det utløser skatteplikt for den ansatte.

Her er det ikke lenger et vilkår om at gaven gis “etter en generell ordning” i bedriften. Giver av gaven får skattefradrag for verdien av gaven.

a. Den skattefrie gaven kan ikke være kontanter, men man kan gi gavekort så lenge dette ikke kan veksles inn i penger.

b. Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende. Her er det egne beløpsgrenser.

c. Bestemmelsen om skattefritak for gaver finnes i forskrift til skatteloven § 5-15-1.

Husk å ta høyde for eventuelle andre gaver eller ytelser som er gitt gjennom året ifht grensen på kr 5 000.

Enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser som f.eks blomster, konfekt eller lignende anses normalt ikke som representasjon og kostnaden er fradragsberettiget

Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 281. Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall.

Gavegjenstand med firmalogo
Kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad.

Forutsetningen er at gavene er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi (ikke overstige kr. 281 per gjenstand).

Kostnad til bevertning av kunder eller forretningsforbindelser

Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige kr. 511 per person per tilfelle (takseringsreglene § 2-3-5). Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat.

Jf. skatteforskriftens § 6-21-2 (1).

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/gaver-og-tilskudd-i-arbeidsforhold-mv/G-2.005/G-2.006/

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.