Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Ledelse i endring

Er det å være leder én ting, eller kan det være mye forskjellig? Er det forskjell på sektorer og bransjer og ikke minst er det forskjell innad i disse? Hva kreves for å være leder i dag?

Mange ledere opplever at det i hverdagen ofte ikke handler om de store tingene eller de lange linjene. Man opplever gjerne at man driver ad-hoc ledelse og slites mellom mange mindre og detaljerte problemstillinger i daglig drift og i forhold til menneskene i organisasjonen.

Felles for alle i lederstillinger, uavhengig av bransje, nivå, kompetanse og erfaring, er at de fleste fra tid til annen har behov for en sparringpartner, oppdatering og utvikling.

Noe av svaret på spørsmålene i innledningen er at:

  • Ledelse er ikke bare en ting.
  • Det er både ulikhet og likheter mellom ledelse i offentlig- og privat sektor.
  • Innen en sektor eller bransje kan være store forskjeller, ikke minst med hensyn til lønnsomhet. Lønnsomhet vil ha stor påvirkning på hvilken situasjon virksomheten og lederen står i, muligheter og utfordringer.
  • Det kreves andre ting av en leder i en oppstartsfase enn hva det gjør når man er i en ren drifts- eller nedskalering eller avslutningsfase. Er det snakk om f.eks fusjonering eller joint venture-prosjekter kreves det kompetanse man ikke nødvendigvis trenger ellers.
  • Konjunkturer og om man er i oppgangs- eller nedgangstider, setter også noe ulike krav til ledelsen. Det ligger i kortene at det på mange måter er enklere å være leder i oppgangstider, selv om det å lede virkelig godt og utnytte potensialet i de gode tidene selvsagt vil være krevende.
Viktige veivalg

Som leder står du i front når viktige veivalg skal gjøres. Hvordan vet du at du har kartlagt relevante alternativer, belyst de ulike alternativene godt nok og gjort vurderinger ut i fra konkrete utsikter, rammebetingelser og den situasjonen virksomheten ellers står i? Ikke minst: har du hatt nok tid til å gjøre denne jobben grundig nok?

I noen situasjoner kan man også oppleve at man ikke kan diskutere alle alternativer og vurderinger internt i organisasjonen da det kan sette i gang prosesser man ikke ønsker og ikke har kontroll på. Her kan vi i OM Regnskap bistå deg med kompetanse og gode verktøy slik at du kan gjøre gode veivalg på rett tidspunkt.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.