Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Uforpliktende og kostnadsfri gjennomgang

Vi tilbyr dere en uforpliktende og kostnadsfri gjennomgang av hvordan system, arbeid og oppgaver knyttet til økonomi og regnskap er organisert og kommer med forslag til forbedringer.

Stor effekt av små grep

Flere blir overrasket over hvor stor effekt de får av relativt små grep. Andre ser at det er på tide med mer omfattende tiltak og at de på den måten både blir mer effektive og får bedre oversikt og kontroll.

Vi tar utgangspunkt i det økonomi- og regnskapsystemet dere har, ser på status, hvilke alternativer som finnes og hvordan systemet kan optimaliseres. Deretter kan vi se på effektiv organisering av rutiner og arbeidsoppgaver. Vi har rådgivere som kan hjelpe deg med å effektivisere og digitalisere økonomifunksjonen.

Må jeg være kunde for å få denne gjennomgangen? Nei, du må ikke være kunde, men det kan vi snakkes om dersom du ønsker det.

Vi kan også tilby:

En plan for økonomistyring

Hvis du ikke har en plan for den økonomiske delen av driften, er risikoen stor for at ting skjer tilfeldig og ikke slik du helst kunne ønske. Hvor omfattende denne planen er avhenger blant annet av hvor kompleks driften er, størrelsen og omfanget av virksomheten og hva du som leder ønsker. Vi kan bidra til å legge en plan som du er tjent med.

Budsjett: Et budsjett er en plan for hva som skal skje i en gitt periode. Det gir en oversikt over forventede inntekter og kostnader basert på det man vet på det tidspunktet budsjettet lages. Det vil både være et nyttig styringsverktøy og ikke minst et verktøy til å evaluere, øke forståelsen for driften og optimalisere fremtidig drift. Mye kan skje etter at man har laget en plan og et budsjett, det er for eksempel situasjonen som oppsto knyttet til Covid-19-viruset et eksempel på. Et budsjett betyr ikke at man låser seg, men at man har noe å styre etter og at man justerer ting etter hvert.

Rapportering: I hvilken grad og hvilket nivå du har behov for regnskapsrapportering vil variere med virksomheten størrelse og kompleksitet. Gode rapporter for prosjekter og/eller avdelinger kan være svært viktige styringsverktøy løpende, ved evaluering og som grunnlag for vurdering av nye prosjekter. God rapportering gir et godt beslutningsgrunnlag og bidrar til at du kan ha oversikt over produktivitet, resultater og forbruk. Sammen med oss identifiserer du hvilke nøkkeltall som er viktige for deg og hvilke rapporter du vil ha.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.