Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Supportavtale på personal - virksomhetens viktigste ressurs

Vi kan bidra på ulike nivå og etter virksomhetens behov. Her kan det handle om å løse konkrete problemer eller kanskje legge en plan for hvordan man vil håndtere de ansatte og hva slags personalpolitikk man vil føre. Der de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs er det avgjørende å tenke på hvordan man beholder, og tiltrekker seg, dyktige ansatte.

De ansatte og deres kompetanse er i mange tilfeller den største verdien/ressursen i bedriften. Det de ansatte kan og vet er i realiteten det bedriften selger. Det ligger i kortene at man bør ha et bevisst forhold til hvordan denne ressursen forvaltes.

Vi kan tilby løsninger hvor dere regelmessig får satt fokus på kritiske områder og tematikk. Bistand med f.eks statusmøte, halvårlig eller årlig, gjennomgang av status og diverse spørsmål/avklaringer, ansettelsesavtaler, forberedelse til personalmøte, medarbeidersamtaler etc.

Ansettelser, permitteringer og oppsigelser - hvordan ansette rett person i riktig stilling

Arbeid med ansettelser, permitteringer og oppsigelser er tid og ressurskrevende. I tillegg kan manglende kompetanse og feil få store konsekvenser. Vi kan bistå i ulike deler av prosesser og i den grad virksomheten har behov for det.

Ansettelser

Målet med ansettelser er rett person i riktig stilling. Det er avgjørende å vurdere hvilken kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vedkommende må ha. Hvordan kompetansen skal komplementere kompetansen ellers i organisasjonen er også et viktig element vi i de fleste tilfeller må vurdere og ta hensyn til. Avhengig av ditt behov kan vi tilby bistand med hele eller deler av prosessen med å rekruttere nye ansatte.

Permittering

Derom virksomheten er i en situasjon med redusert ordremengde, lite arbeid eller andre uforutsette situasjoner oppstår kan permittering være nødvendig. Vi kan bistå slik at permitteringsprosessen gjennomføres på riktig måte.

Oppsigelse

Oppsigelse av ansatte enten det skyldes forhold hos arbeidsgiver eller arbeidstaker krever at man gjør ting på rett måte i riktig rekkefølge. Du får tryggheten ved at reglene i lov- og avtaleverk følges og at ting håndteres på en skikkelig måte.

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler - hva er vitsen og hvordan kan dette gi merverdi?Medarbeidersamtalen er enten en unødig tidstyv og et årlig pliktløp eller et svært nyttig verktøy for utvikling av ansatte og virksomheten. Vi mener at et opplegg for medarbeidersamtaler tilpasset din virksomhet, gjennomført på riktig måte, vil bidra til økt verdiskapning. Medarbeidersamtalen er en samtale om arbeidsforholdet, hvordan det har fungert og hvordan det skal fungere fremover. Målet er en felles forståelse av veien videre og en motivasjon fra begge parter om å komme dit.

Arbeidsmiljøundersøkelser/Medarbeiderundersøkelser

Arbeidsmiljøet er en avgjørende faktor som ofte kan gjenspeiles i virksomhetens resultater. Ansatte som trives er med stor sannsynlighet mer effektive og produktive enn likegyldige eller misfornøyde ansatte. Et miljø som preges av trivsel vil i stor grad beholde og tiltrekke seg dyktige ansatte. Vi kan ta temperaturen på arbeidsmiljøet i din virksomhet og bidra til en prosess hvor man bygger videre på det som er positivt og at det blir tatt tak i forhold med forbedringspotensiale.

MTM II – verktøy for medarbeiderundersøkelse og arbeidsmiljø

Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet, er gull verdt for arbeidsmiljøet og resultater. MTM II er et svært nyttig verktøy som vi tilbyr våre kunder og som gir virksomheter en oversikt over hvordan de ansatte opplever sitt arbeidsmiljø og hvilke faktorer som ev. trekker opp eller ned.

 • MTM fanger opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede. Hva oppleves som belastende og hva er det som skaper slitasje i et arbeidsmiljø som oppleves som dårlig?
 • MTM II gir viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og er en metode for å påvirke det i riktig retning.
 • MTM II er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • MTM II kan benyttes for å:
 • tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeider
 • skape høyere effektivitet
 • avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
 • synliggjøre det som fungerer
 • forebygge konflikter
 • bedre arbeidsmetoder
 • bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg kjøpe rådgivning uten at dere er min regnskapsfører?
Hva koster våre tjenester?
Hva er oppbevaringstiden for bilag?
Hva betyr det at dere kan effektivisere regnskapet mitt?

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar på noen få spørsmål om bedriften og få et uforpliktende tilbud, eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.