Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nøkkeltall

Hvilke nøkkeltall som er viktige og interessante for virksomheten kan variere ikke minst i forhold til virksomhetens størrelse, organisering, livssyklus og bransje.

Mange små og mellomstore bedrifter velger å fokusere på inntekter i form av omsetning, inntjening og lønnsomhet. Man kan se på lønnsomhet pr produkt, prosjekt, oppdrag eller tjeneste. Samtidig ser man på kostnader, utgifter og investeringer knyttet til inntektssiden.

Inntekter - salgsinntekter og andre driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader - faste og variable
Avskrivninger og Nedskrivninger
Balansen

Likviditetsgrad

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM / SKG = Likviditetsgrad1

SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 – 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS + FK) * 100 / (SGE(x-1) + SGE(x)) / 2 = Lønnsomhet

ORS: Ordinært resultat før skattekostnad
FK: Finanskostnader
SGE(x): Sum gjeld og egenkapital i år(x)
SGE(x-1): Sum gjeld og egenkapital i år(x-1)

Soliditet

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. Beregningsmodell:

SEK * 100 / SGE = Solidtet

SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Resultat av driften

Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene

Beregningsmodell:

DR * 100 / SDI = Resultat av driften i %

DR: Driftsresultat
SDI: Sum driftsinntekter

Egenkapitalens rentabilitet før skatt

Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt.
Dersom ordinært resultat er høyt og/eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett.

Grunnen til at man kan bruke egenkapitalens rentabilitet før skatt som mål er at den gir et bilde av utviklingen uavhengig av ekstraordinære poster og skatteendringer.

Beregningsmodell:

ORS * 100 / SEK = Egenkapitalens rentabilitet før skatt

ORS: Ordinært resultat før skatt
SEK: Sum egenkapital

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser til hvor mye gjeld foretaket har i forhold til egenkapitalen.
Dersom det er like mye gjeld i selskapet som det er egenkapital vil denne graden være 1.
Dersom en tredjedel av eiendelen er finansiert av egenkapital vil gjelden utgjøre dobbelt så mye som egenkapitalen og gjeldsgraden vil dermed bli 2.

Beregningsmodell:

SG / SEK = Gjeldsgrad

SG: Sum gjeld
SEK: Sum egenkapital


Kilde: Proff.no

Ofte stilte spørsmål

Hva er fordelene med regnskap i skyen?
Får jeg en fast kontaktperson?
Hva koster våre tjenester?
Hva gjør jeg om jeg er usikker på noe eller har gjort en feil?

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar på noen få spørsmål om bedriften og få et uforpliktende tilbud, eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.