Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Oversikt

Vurderinger knyttet til om man skal endre kurs eller ikke, krever innsikt og oversikt. Det handler med andre ord om å ha et godt beslutningsgrunnlag.

Beslutningsgrunnlag

Et godt beslutningsgrunnlag tar utgangspunkt i en klar problemstilling eller en hypotese man ønsker å belyse og finne svar på. I noen tilfeller stopper ting her på grunn av at man mangler tid, kapasitet og/eller kompetanse til å løfte dette videre. Et godt beslutningsgrunnlag gir oversikt over hvilke alternativer man har og konsekvensene av disse på kort og noe lengre sikt.

Hva kan vi bistå med?

Vi kan være en god samtalepartner slik at man i første omgang får luftet tanker og problemstillinger. Videre kan vi bidra til å planlegge videre løp og bistå med ressurser for å få et godt beslutningsgrunnlag på plass. Akkurat hva som kreves vil i stor grad avhenge av problemstillingen og ens egne interne ressurser. Vi kan også bidra med gjennomføring eller iverksetting.

Problemstillinger

Problemstillinger kan være av ulikt omfang og i ulike kategorier. Det kan handle om man skal skalere virksomheten opp eller ned, i hvilken grad man skal gjøre det meste selv eller benytte underleverandører, innføre ny teknologi eller andre interne forhold. Det kan dreie seg om at rammebetingelsene har endret seg og at man ønsker å utrede konsekvenser av dette. Videre kan man se på hvilke ulike alternativer man vil vurdere som tiltak og konsekvenser av disse. Ikke minst kan det handle om hvordan man jobber mest mulig effektivt og på den måten hvordan arbeidet organiseres.

Gjennomføring

Noe av det mest krevende i omstillings- og omorganiseringsprosesser er å sikre at det man har besluttet blir gjennomført. Det betyr for det første at man skal være sikker på at det er viktig og riktig å gjennomføre endringer. For det andre må man være villig til å sette av tid og ressurser til iverksetting og oppfølging. Som din samarbeidspartner kan vi bidra til at du gjør de rette vurderingene og vi står løpet ut sammen med deg.

Ofte stilte spørsmål

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar på noen få spørsmål om bedriften og få et uforpliktende tilbud, eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.